Castello di Tasarolo (biologisch-dynamisch / bio-gecertificeerd)

Het Castello van het dorpje Tassarolo is al sinds het eind van de 14e eeuw eigendom van de adellijke familie van de Marchesi Spinola. De Spinola’s zijn een van de oudste families van Europa en waren een belangrijke factor in de regio, de Alto Monferrato. Het kasteel is gebouwd in de 12e eeuw en nog volledig bewaard gebleven. De komende jaren zal het ingrijpend gerenoveerd worden, zodat het opengesteld kan voor publiek.

Het wijngoed dat bij het kasteel hoort bevindt zich buiten het dorp in de Località Alborina en is zo’n 20 hectare groot. De totale productie bedraagt jaarlijks ongeveer 130.000 flessen. Vanaf de zomer van 2011 is er ook een kleine gastenkamer / appartement te huur.

Het wijngoed wordt geleid door Massimiliana Spinola, samen met haar partner Henry Finzi-Constante. Daarbij worden ze geassisteerd door de oenoloog Vincenzo Munì. Massimiliana en Henry hebben al weer jaren geleden besloten om te schakelen op de biologisch-dynamische landbouw. Daarbij wordt er zo veel mogelijk gewerkt volgens de principes van de biodynamie.

Zo worden de planten en de bodem besproeid met preparaten, om de natuurlijke weerstand van de planten te vergroten. Het snoeien en werken in de wijngaard gebeurt volgens de maankalender. Er wordt alleen natuurlijke mest en groenbemesting toegepast, en er wordt zo vel mogelijk gebruik gemaakt van eigen compost. De visie van beiden gaat verder dan alleen de werkzaamheden in de wijngaard: er wordt gewerkt aan afvalreductie en -scheiding, vermindering van energiegebruik en de CO2 afdruk, gebruik van lichtere flessen, etc.

De intentie om niet alleen natuurlijk maar ook duurzaam wijn te verbouwen en te maken blijkt ook uit de laatste ontwikkelingen. In het voorjaar van 2011 is een nieuwe medewerker aangetrokken om te werken in de wijngaard: het trekpaard Titouan. Deze stap is genomen met een dubbel doel: ten eerste om de tractor niet meer nodig te hebben en dus minder fossiele brandstoffen te gebruiken. En ten tweede omdat een paard ook op natte, gladde grond inzetbaar is en de toplaag van de bodem niet dichtrijdt, waardoor de bodemstructuur behouden blijft, water beter infiltreert en er minder erosie van vruichtbare bovengrond optreedt.

De range van Castello di Tassarolo bestaat voornamelijk uit witte wijnen van de Cortese druif. Daarnaast maken ze een rode wijn van Barbera met Cabernet. Opvallend is dat ze ook een drietal No Sulphite wijnen produceren, waar geen sulfiet aan toegevoegd wordt. Ook die ontwikkeling past in de visie van dit wijnhuis.

Website: www.castelloditassarolo.it